logo

 

mcholms

logo_hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designbaseret forskning og innovation
Ved hjælp af design-baseret forskning og spørgeskemaundersøgelser er vi i gang med at præcisere vandringspædagogikkens teoretiske fundament. Den teoretiske beskrivelse sker i samarbejde mellem forskere og skolernes medarbejdere.

Det uformelle læringsrum
Hjerneforsker Kjeld Fredens har fulgt projekt "Vandringer på fortællingens hovedvej" tæt. Her fortæller han om sit syn på projektet og om betydningen af at hente inspiration fra en undersøgelse af det uformelle læringsrum.PixiPixibøger med på vejen
Fem små hæfter fortæller deres egen lille historie om vandresæsonen 2013. Hæfterne har rent praktisk fungeret som invitationer til seminarer, planlægningsmøder og som orientering til forældre, deltagere, bidragydere og andre interesserede. ...

Vandringer på fortællingens hovedvej

plov
“Vandringen på fortællingens hovedvej” er led i en langsigtet proces de kommende 3-5 år.
Formål: at alle børn får gode betingelser for at danne identitet og fremme livsduelighed, der hvor de bor.
Et tværfagligt samarbejde om at udvikle uformelle og kreative læringsmiljøer, der appellerer til både videnskabsmanden og kunstneren i ethvert menneske.
Kunstner, lærer og pædagog byder ind med hver deres faglighed og kvalitetsopfattelse. I en styret proces bidrager alle ligeværdigt til udviklingsarbejdet. Målene med en given fortælleekspedition defineres og planlægning og udførelse sker i fællesskab.

strabadser2Strabadser
Skrænten ved Flyndersø skal forceres og det kan være noget af en udfordring for børnehavebørnene. Gå-på-mod og råstyrke kommer ikke af sig selv. “Ekspedition Flyndersø” 2013. Lær mere ved at se videoen om ekspeditionen. Vi kommer tæt på børnene, de kunstneriske arbejdsformer og den sproglige udvikling.


strabadser2Fordybelse
Børnene har fået en opgave, der skal løses mens de passerer molergraven ved Ejerslev på Nordmors. Molerets farver skal indsamles og afprøves i skitsebogen. Her skal det overskydende farve pustes væk og så gælder det om at indhente de andre. Senere bliver farverne brugt til et kæmpestort fællesbillede. Ekspedition “Tegn i naturen” 2013 med 2. årgang.

Dokumentar
En dokumentarfilm om projektet er under udarbejdelse. Med kameraet som sansernes forlængelse følger vi med på vandring – ud for at finde guldet i lokalsamfundet. videoklippet her er et forstudie til dokumentarfilmen.

Forstudie til dokumentar (Thøger Kappel Nielsen)

On location – kulturhistoriske videofortællinger
Se et par godbidder, hvor det lokale fortællestof bliver til videofortælling for barnlige sjæle i alle aldre.

Axel fra Jante

Axel Nielsen alias Aksel Sandemose (nr. 3 fra v. forreste række) omgivet af sine klassekammerater foran Kosmorama i Nykøbing. Biografen danner ramme om en af videofortællingens scener. 5. klasse fra M.C. Holms Skole ca. 1999.